20171226

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ו'


דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ו'
חילוק שברים עשרוניים בכפולות של 10

חילוק שברים פשוטים ומספרים מעורבים

חישוב נפחים

חלק של כמות – מציאת החלק

חלק של כמות – מציאת הכמות היסודית

חלק של כמות: מציאת ערך החלק

חקר נתונים וניתוח סיכויים

כפל שברים עשרוניים

כפל שברים עשרוניים בכפולות של 10

כפל שברים פשוטים ושברים מדומים עם פתרונות

כפל שברים פשוטים כולל צמצום עם פתרונות

כפל שלם בשבר פשוט ובמספר מעורב

מספרים ופעולות – הרחבה והעמקה


אין תגובות:

פרסום תגובה