20171226

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ד'


דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ד'
השלמת טבלת חילוק ללא שארית בלוח הכפל

חיבור וחיסור מספרים מעורבים עם מכנים שווים

חיבור שברים עם מכנים שווים (ללא צמצום והרחבה)

חילוק ארוך ללא שארית

חילוק ארוך עם שארית

חילוק ללא שארית – עיגול כלפי מעלה/מטה לפי כפולה רצויה

חיסור שברים עם מכנים שווים (ללא צמצום והרחבה)

חקר נתונים וניתוח סיכויים

ישר המספרים

כפל במאונך של מספרים דו-ספרתיים

מספרים ראשוניים ומספרים פריקים
11-20

סדר הפעולות והשימוש בסוגריים

סימני התחלקות ב-3, 6 ו-9

שאלות חד-שלביות בחיבור, חיסור, כפל וחילוק

שאלות מילוליות בשברים
תרגילי חילוק בתחום ה-100 (המחלק דו-ספרתי)

תרגילי חילוק בתחום ה-100 (פתרון דו-ספרתי)


אין תגובות:

פרסום תגובה