20171226

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ה"א


דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ה"א
הרחבת שברים לפי גורם מספרי נתון

חיבור שברים (באמצעות צמצום והרחבה)

חיבור שברים עשרוניים

חיסור שברים (באמצעות צמצום והרחבה)

חיסור שברים עשרוניים

חקר נתונים – תכונות הממוצע וניתוח קבוצות של נתונים

מעבר ממספר מעורב לשבר מדומה

מעבר משבר מדומה למספר מעורב

ספרות רומיות (למתקדמים בלבד)

עיגול שברים עשרוניים כלפי מעלה

פעולות חשבון במספרים טבעיים

צמצום שברים

צמצום שברים (המונה זוגי והמכנה זוגי)

צמצום שברים לפי גורם מספרי נתוןאין תגובות:

פרסום תגובה