20171226

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ב'

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ב'
בניית דיאגרמת עמודות מנתוני טבלה
בניית סדרות של מספרים
3
4
5
6
7
8
9

השלמת משוואות של תרגילי חיבור בתחום ה-100

השלמת משוואות של תרגילי חיבור של מספר דו-ספרתי ומספר חד-ספרתי בתחום ה-100

השלמת משוואות של תרגילי חיסור בתחום ה-100

חזרה על חיבור בעשרת השנייה

כתיבת תרגילי חיבור כמספרים עוקבים

כתיבת תרגילי חיבור לתוצאה נתונה בתחום ה-100

לוח הכפל

מדידות זמן

מספרים זוגיים ואי-זוגיים

מציאת מספרים על פי תכונתם

משמעות הוספת עשרות/מאות למספרים

סימני התחלקות ב-2, 5 ו-10

פתירת משוואות פשוטות כתרגילי חיבור בתחום ה-100

שאלות מילוליות בחיבור ובחיסור

שיטת האל"ף-בי"ת עד למ"ד

שימוש בסוגריים בתרגילי חשבון

שיקוף ציר המספרים

תרגילי חיבור בתחום ה-100
תרגילי חיבור של מספר דו-ספרתי ומספר חד-ספרתי בתחום ה-100

תרגילי חיסור בתחום ה-100

אין תגובות:

פרסום תגובה