20171226

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ג'


דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ג'
השלמת טבלת חילוק ללא שארית בלוח הכפל

השלמת תרגילי חילוק ללא שארית עד 100

השלמת תרגילי כפל בלוח הכפל עד 100

חילוק ללא שארית – עיגול כלפי מעלה/מטה לפי כפולה רצויה

חקר נתונים

כפל במאונך

מדידות זמן בשעות ובדקות

סדר המספרים

סדר הפעולות בחשבון והשימוש בסוגריים

סימני התחלקות ב-2, ב-5 וב-10

עיגול מספרים ואומדן

שאלות מילוליות בחיבור ובחיסור

שאלות מילוליות בכפל ובחילוק

שאלות מילוליות דו-שלביות

שימוש בחוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג

תרגילי חיבור וחיסור במאונך בתחום הרבבה

תרגילי חילוק בתחום ה-100 (פתרון דו-ספרתי)

תרגילי חילוק ללא שארית עד 100

תרגילי כפל בלוח הכפל עד 100אין תגובות:

פרסום תגובה