20171226

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה א'

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה א'
הכרת המספרים והשוואתם באמצעות סימני "קטן/גדול/שווה" בעשרת הראשונה עם פתרונות

תרגילי חיבור עד 10 עם פתרונות

תרגילי שרשרת לחיבור מספרים עד 10 עם פתרונות

השלמת משוואות בתרגילי שרשרת בחיבור מספרים עד 10 עם פתרונות

הכרת המספרים והשוואה - תרגילי קטן/גדול/שווה בעשרת השנייה עם פתרונות

תרגילי חיבור עד 20 עם פתרונות

תרגילי שרשרת לחיבור מספרים עד 20 עם פתרונות

השלמת משוואות בתרגילי שרשרת בחיבור מספרים עד 20 עם פתרונות

תרגילי חיסור עד 10 עם פתרונות

השלמת תרגילי חיסור עד 10 עם פתרונות

תרגילי חיסור עד 20 עם פתרונות

השלמת תרגילי חיסור עד 20 עם פתרונות

דפי עבודה לתרגול חיבור ולחיסור בשרשרת בתחום 10 עם פתרונות

דפי עבודה לתרגול חיבור ולחיסור בשרשרת בתחום 20 עם פתרונות

תרגילי חיבור בעשרות שלמות עד 100 עם פתרונות

תרגילי שרשרת לחיבור עשרות שלמות עד 100 עם פתרונות

השלמת משוואות בתרגילי שרשרת בחיבור עשרות שלמות עד 100 עם פתרונות

השלמת משוואות של תרגילי חיבור בעשרות שלמות עד 100 עם פתרונות

תרגילי חיסור בעשרות שלמות עד 100 עם פתרונות

סדרות פשוטות של מספרים טבעיים עד 100 - זיהוי חוקיות (סדרה עולה/יורדת) והשלמת סדרות

תרגילי כפל עד 20 עם פתרונות (תרגילי כפל בכיתה א' נלמדים כחיבור חוזר של מחוברים שווים)

השלמת משוואות של תרגילי כפל עד 20 עם פתרונות

תרגילי חילוק עד 20 עם פתרונות (בכיתה א' נשאלות שאלות מילוליות בנושאים חילוק לחלקים וחילוק להכלה, ללא הצגה פורמלית של המונחים לתלמידים)

השלמת משווואת של תרגילי חילוק עד 20 עם פתרונות

שיקוף ציר המספרים

שאלות מילוליות בחיבור וחיסור - שאלות מילוליות לפי סוג בתחום 1-10

מדידות זמן

מבחנים במתמטיקה לכיתה א' לחזרה כללית על מרבית נושאי הלימוד לפי תכנית הלימודים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה