20171226

דפי עבודה שברים - חיבור, חיסור, כפל, חילוק, צמצום והרחבה בשברים פשוטים, מדומים מעורבים ועשרוניים


שברים פשוטים, מדומים, מעורבים ועשרוניים
הרחבת שברים לפי גורם מספרי נתון

חיבור וחיסור מספרים מעורבים עם מכנים שווים

חיבור שברים (באמצעות צמצום והרחבה)

חיבור שברים עם מכנים שווים (ללא צמצום והרחבה)

חיבור שברים עשרוניים

חילוק שברים פשוטים ומספרים מעורבים

חיסור שברים (באמצעות צמצום והרחבה)

חיסור שברים עם מכנים שווים (ללא צמצום והרחבה)

חיסור שברים עשרוניים

כפל שברים פשוטים ושברים מדומים עם פתרונות

חיסור שברים עם מכנים שווים (ללא צמצום והרחבה)

חיסור שברים עשרוניים

כפל שברים פשוטים כולל צמצום עם פתרונות

כפל שלם בשבר פשוט ובמספר מעורב

מעבר ממספר מעורב לשבר מדומה

מעבר משבר מדומה למספר מעורב
ג
צמצום שברים


צמצום שברים (המונה זוגי והמכנה זוגי)


צמצום שברים לפי גורם מספרי נתון


שאלות מילוליות בשברים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה