20171226

דפי עבודה סדר פעולות חשבון עם ארבעה מחוברים לכיתות ג'-ו'


סדר פעולות חשבון – דפי עבודה לכיתות ג' עד ו' עם ארבעה גורמים
חיבור, חיסור, חילוק

חיבור, חיסור וכפל

חיבור, כפל וחילוק

חיסור, כפל וחילוק

שילובי 4 הפעולות – כפולות של אותו גורם
3
4
5
6
7
8
9

שילובי 4 הפעולות – מספר זהה
1
2
3
4
5
6
7
8
9

שילובי 4 הפעולות – מספרים עשרוניים

שילובי 4 הפעולות – מספרים שליליים

שילובי 4 הפעולות – מספרים שלמים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה